Thursday, July 15, 2010

മൈക്രോസ്കോപ്പ്മൈക്രോ സ്കോപ്പ്

NEWS: The Indian rupee will have its own symbol, designed by D Uday Kumar .
Congratulations Uday Kumar-

- If you rotate by angle 180 it is a MICRO SCOPE--
Rotate our symbol 90 degree right and see

ഡി.ഉദയകുമാറിനു അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
യൂറോവിന്റെ സമാന്തര വരകളോ അർദ്ധവൃത്തമോ അല്ല രൂപയിലേത്.
തല കീഴാക്കുമ്പോൾ അതൊരു സൂക്ഷ്മ ദർശിനിയാണു്.
തൊണ്ണൂറു ഡിഗ്രി വലത്തോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിഹ്നം എന്താവുമെന്ന് നോക്കുക

No comments:

Post a Comment